Designers

De designers die momenteel hun ontwerpen aanbieden:

Leon

Cesar Schilder

Anke

Ben-Jammin

Studio Doeke

ST!NNDES!GN

LD team

Zelf met je ontwerpen op de website? Hieronder staat in het kort hoe het werkt. Voor meer informatie, neem contact op via het contactformulier!

Hoe werkt het precies?

(For English, see below)

1. Je stuurt je design in, bepaalt zelf hoeveel oplage je wilt verkopen en je kiest een prijs voor jouw design.

2. Je design gaat voor een bepaalde tijd live op het platform. Mensen kunnen nu een shirt met jouw design kopen.

3. Wanneer alle oplagen verkocht zijn, worden de shirts geproduceerd en verzonden naar de klanten.

4. Jij krijgt je vergoeding op je bankrekening gestort zonder er verder iets voor te hoeven doen.

Goed om te weten:

Jouw design blijft van jou, dus je kan deze gewoon in je portfolio opnemen of op je social media plaatsen. Het enige wat we vragen is dat je geen herdruk maakt van het design. Dit om de limited edition te waarborgen.

Jij maakt GEEN kosten. Zodra je design verkocht is, zorgen wij voor de productie en levering aan de klanten. Jij ontvangt je vergoeding zodra je project geslaagd is en je oplagen verkocht zijn.

Als je benodigde aantal oplagen niet binnen de beoogde tijd verkocht worden, gaat je design van het platform af en kan je ermee doen wat je wilt.

Als je interesse hebt om een design via het platform te verkopen, neem dan contact op via het contactformulier.

 

How does it work?

1. You send in your design, you decide how many editions will be sold and you choose the sellingprice.

2. Your design goes live on the platform for a limited amount of time. People can now buy your design.

3. Once all the editions are sold, the shirts will be produced and shipped to the customers.

4. You will receive the payment on to your bank account without having to do anything else.

Good to know:

Your design stays your design. So you can use it for your portfolio or post it on your social media. The only thing we ask of you, is not to re-print the design. This way, limited edition will stay limited.

You don't have to invest anything. As soon as you design is sold, we will take care of the production and shipment to the customers. As soon as your project is succesfull, and all the editions are sold, you will receive your payment.

If the pre-determined number of editions isn't sold within the set time, your design will be removed from the platform and you can do whatever you want with it.

If you're interested in selling your design through our platform, please contact us through the contact page.